Nabavka novog stroja

Oniks d.o.o. je za nabavu CNC tokarilice NAKAMURA dobio sredstva iz Poduzetničkog impulsa za 2015.godinu.

20160119 150345   20160119 151930 1